Tuš PotovanjaTuš Potovanja
Ste pozabili geslo?

Pogoji poslovanja Tuš kupon

Splošni pogoji poslovanja TUŠ kupon

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.tuspotovanja.si  so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Obravnavajo delovanje tusklub potovanja, ter poslovni odnos med Ronja, turizem za kulturo in marketing, tretjih pravnih oseb ( ponudniki storitev),  uporabniki in kupci Tuš kuponov.

S spletno stranjo in domeno tuspotovanja.si  upravlja podjetje RONJA, zavod za turizem kulturo in marketing, ki preko tus potovanja  nastopa kot oglaševalec in posrednik pri prodaji storitev in izdelkov s popusti.

1. Tus potovanja

Tus potovanja je spletna stran, na kateri objavljamo aktualne ponudbe domačih  in tujih ponudnikov različnih storitev in potovanj. Pri ponudbah kjer je posebej navedeno prejmejo člani Tuš kluba vračilo D*narja na Tuš klub kartico v višini, ki je navedena ob ponudbi . Vračilo D*narja se opravi najkasneje 15 dni po opravljenem letovanju oziroma koriščenju storitev.

2. Ponudbe

Ponudbe so pripravljene ekskluzivno za člane Tuš kluba .

3. Načini plačil ponudb

Nakup preko Tuš klub potovanja  je varen in enostaven. Ob vsakem nakupu obvezno  preverite še pravilnost vnosa podatkov. Obvezno je potrebno navesti tudi številko Tuš klub kartice , saj brez tega podatka vračilo  D*narja ne bo izvedeno.

Načini plačil :

Plačilo preko spletnega plačilnega naloga – UPN: (z nakazilom na račun Ronja,  po ponudbi / predračunu oziroma plačilnemu nalogu): Po kliku na gumb “kupi Tuš kupon”, uporabnik izbere opcijo nakup preko plačilnega naloga. Vnesejo se  podatke in številka Tuš klub kartice. Preko e-pošte prejmete spletni predračun v obliki plačilnega naloga. Plačilo lahko izvedete preko svojega elektronskega bančnega računa ali ga natisnete in plačate na pošti, banki. Tuš kupon se aktivira šele, ko Ronja prejme plačilo, kar pomeni isti delovni dan do16. ure, če je plačilo opravljeno do 12. ure, ali naslednji delovni dan do 12. ure, če je plačilo opravljeno po 12. uri.

Plačilo s plačilno kartico: : (Mastercard, Maestro, Visa, American Express): S klikom na “kupi Tuš kupon”, uporabnik izbere opcijo nakup s plačilno kartico. Uporabnik izbere eno izmed navedenih vrst kartice, vnese zahtevane podatke in opravi plačilo. Na naveden elektronski naslov nemudoma prejmete Tuš kupon .

Pri težavah s plačili nas kontaktirajte na potovanja@tus.si  ali info telefon: 080 98 00 vsak delovnik med 9.00 in 16.00 uro.

Posebnosti in izjeme pri načinih plačil

Zgoraj omenjeni načini plačil veljajo pri vseh ponudbah, razen, če je drugače zavedeno. Podrobnostih o ponudbah so navedene pri vsaki   posamezni ponudbi.

4. Postopek nakupa

Pravico do nakupa ima samo član Tuš kluba . Za nakup  ponudbe je potrebno navesti številko Tuš klub kartice uporabnika.

Vsaka  ponudba ima določene pogoje glede minimalnega števila nakupov, maksimalnih naročil in plačil kuponov, glede na posameznega uporabnika in čas trajanja ponudbe.

Nakup je opravljen, ko  uporabnik prejme Tuš kupon, ki ga unovči pri ponudniku storitve v navedenem časovnem roku, določenem s strani ponudnika storitev. Po plačilu je Tuš  kupon uporabniku posredovan v elektronski obliki preko elektronske pošte. Uporabnik oziroma kupec jamči za pravilnost svojih podatkov. Namerne zlorabe ali zlonamerna naročila ponudbe / kupona za tretje osebe brez njihovega soglasja, so kaznive.

Pogoji koriščenja kupona so zavedeni v rubriki  ponudba / opis . Z nakupom kupona kupec soglaša s ponudbo in se z njo strinja.

5. Cena ponudbe

Cena ponudbe je določena v skladu s dogovorom s ponudnikom storitve. Za cene jamči ponudnik storitve v skladu z njegovim veljavnim cenikom, kjer ima transparentno navedene polne cene storitev ali blaga. Vse cene vsebujejo DDV.

Ronja, zavod za turizem kulturo in marketing   ni odgovoren za morebitne napake ali odstopanja od cen ponudnikov storitev. Morebitne druge akcijske ponudbe ali drugi popusti ponudnika ne sovpadajo z akcijskimi cenami, objavljenimi na tuspotovanja.si. Cene veljajo za posamezno ponudbo v času objave.

6. Vračilo D*narja na Tuš klub kartico

Ob ponudbah, kjer je to posebej navedeno boste po uspešno opravljenem nakupu Tuš kupona  prejeli na vašo Tuš klub kartico D*nar, ki ga lahko izkoristite za nakupovanje pri nakupih v trgovinah Tuš ali Tuš drogerijah . Znesek vračila je naveden ob ponudbi in  dobroimetje bo naloženo na vašo Tuš klub kartico najkasneje v 15 dneh po koriščenju počitnic ali storitve.

7. Varovanje osebnih podatkov

Z osebnimi podatki uporabnikov  tuspotovanja.si upravlja Ronja, zavod za turizem kulturo in marketing.  Zavezuje se, da bo pridobljene osebne podatke uporabnikov hranil in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih uporabljal izključno za lastne potrebe, izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, kuponov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki v okviru svojih blagovnih znamk.

Uporabnik se strinja, da lahko Ronja  njegove osebne podatke uporablja za potrebe komuniciranja, naročanja ali informiranja.

Uporabnikovi podatki ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam. Ime in priimek ter unikatna šifra kupljenega Tuš kupona bo posredovana zgolj ponudniku storitve, za namen identifikacije kupca Tuš kupona.

8. Reklamacije in odstop od pogodbe

Reklamacija ali  odstop od pogodbe mora biti pisno podana  na  potovanja@tus.si .

a) Reklamacija Tuškupona

Ronja v nobenem trenutku ni lastnik storitev ali blaga, ki jih oglašuje na tuspotovanja.si, zato tudi ni  odgovorena za morebitne pravne ali fizične nepravilnosti posamezne storitve ali blaga, kakor tudi ne za drugo škodo, nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo med uporabo storitev ali blaga. Prav tako ne odgovarja za morebitne pritožbe ali posledice, ki bi lahko nastale, ko uporabnik koristi kupljen kupon za blago ali storitev pri ponudniku storitev. Za izvedbo storitev in s tem povezanimi morebitnimi pritožbami, je v celoti odgovoren ponudnik storitve, ki je tudi lastnik posamezne storitve ali blaga.

Reklamacijo vložite pisno na potovanja@tus.si

Reklamacije rešujeta kupec kupona in ponudnik storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

b) Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od nakupa  Tuš kupona, če kupon do dneva odstopa od pogodbe še ni bil unovčen,  pisno na e-naslov: potovanja@tus.si sporoči odstop od pogodbe po 43. č Členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po nakupu kupona. V primeru odstopa od pogodbe po 43 č členu ZVPot, če kupon do dneva odstopa od pogodbe še ni bil unovčen, vam bomo kupnino vrnili nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa.

Če v primeru nakupa kupona za koriščenje storitve kupec pred pričetkom opravljanja storitve opravi rezervacijo termina opravljanja storitve, je kupon unovčen, ko kupec kupona od ponudnika ali rezervacijskega sistema prejme potrditev rezervacije.

V primeru nakupa kupona za koriščenje storitve nastanitve ali kupona za paketno potovanje oziroma turistični paket (aranžma), je kupon unovčen z dnem, ko ponudnik storitve ali rezervacijski sistem  kupcu potrdi rezervacijo termina koriščenja storitve.

Pri ponudbah, v katerih je določen rok za unovčenje kupona in koriščenje storitve, ki je krajši od 14 dni od dneva nakupa kupona, sme kupec kupona odstopiti od pogodbe najpozneje do izteka roka za unovčenje kupona in koriščenje storitve, kot je naveden v ponudbi.

V primeru odpovedi rezervacije storitve nastanitve ali paketnega potovanja oziroma turističnega paketa (aranžmaja) veljajo splošni pogoji ponudnika storitve turističnega paketa (aranžmaja), če ni v sami ponudbi drugače določeno.

Stornacija rezervacije ne pomeni stornacije kupona. Stornacija kupona po opravljeni rezervaciji ni možna.

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite uporabniških profilov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali navadne pošte.

Vse morebitne reklamacije po tem roku rešujeta kupec Tuš kupona in ponudnik storitve v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s strani pritožnika. V tem roku je ponudnik storitev dolžan pritožniku posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo.

9. Soglasje uporabnika

Uporabniki  tuspotovanja.si  so seznanjeni, da za kvaliteto storitev oz. blaga ponudnikov storitev, odgovarja ponudnik storitev. Za morebitne napake se opravičujemo .

Zadnja objava splošnih pogojev:  maj 2019.